کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

دانلود آلبوم خسرو شکیبایی به نام چهل حکایت از سعدی - بیاموزیک

Email: Milad.ws@gmail.com
خسرو شکیبایی چهل حکایت از سعدی

دانلود آلبوم خسرو شکیبایی به نام چهل حکایت از سعدی


Download Khosro Shakibaei 40 Hekayat Az Saadi Album Direct Link

78

۱۳۹۷-۱۲-۱۸

دو بازرگان
دو آدمی
سالی از بلخ بامیان
عابدان و بازرگانان
اعراب
حاکمی عادل
طاعفه ی بزرگان
بازرگانی هزار دینار
دست و پا بریده ای
فقیری را شنیدم
گروهی از حکما
حکیمی را پسران پند همی داد
حاتم طایی را گفتند
جوانمردی در جنگ تا
مال از آسایش عمر است
مال داری را شنیدم
مردکی را چشم دردی گرفت
مهمان پیری شدم
نوجوانی را دیدم
هرگز از دور زمان ننالیده بودم
پادشاهی به کشتن اسیری اشارت دارد
پادشاهی مهمی را پیش آمد
پارسایی
پسر زاده ای نعمت فراوان داشت
پیش یکی از مشایخ گله کردم