کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Afshin Siahpoosh - بیاموزیک

خانه افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش بی نظیر من
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش دست خودم نیست
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش دست خودم نیست
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش گل نازم
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش عشق تویی
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش تو نبودی بارون
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاه پوش برهوت
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاه پوش آشفته گیسو
بی نظیر من
افشین سیاهپوش
افشین سیاهپوش
بی نظیر من
افشین سیاهپوش