کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Arman Garshasbi - بیاموزیک

خانه آرمان گرشابی
آرمان گرشابی برمیگردم
برمیگردم
آرمان گرشابی
آرمان گرشاسبی تو را جویم
برمیگردم
آرمان گرشابی
آرمان گرشاسبی بگو به باران
برمیگردم
آرمان گرشابی
آرمان گرشاسبی تشییع
برمیگردم
آرمان گرشابی
آرمان گرشاسبی شقایق
برمیگردم
آرمان گرشابی
آرمان گرشاسبی مستم از
برمیگردم
آرمان گرشابی
آرمان گرشاسبی شب
برمیگردم
آرمان گرشابی