کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Ashkan Khatibi - بیاموزیک

خانه اشکان خطیبی
اشکان خطیبی دستتو بده من
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی گریه کن دختر
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی امسال سال ماست
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی پرده آخر
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی کابوس
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی یه مرگ ساده
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی بچه های بد
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی پرده‌ی نقره‌ای
دستتو بده من
اشکان خطیبی
اشکان خطیبی پرده‌ی نقره‌ای
دستتو بده من
اشکان خطیبی