کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Babak Jahanbakhsh - بیاموزیک

خانه بابک جهانبخش
بابک جهانبخش با من باش
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش سکوت (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش کافه پاییز (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش سکوت (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش روزای ابری (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش بی‌ تو میمیرم (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش دریا (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش دوست دارم (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش دوست دارم (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش حوای من (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش زیبای بی تاب (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش آدمکش
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش حیف
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش پایان تازه
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش ای وای (اجرای زنده)
با من باش
بابک جهانبخش
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش هیچ
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش از خوشی میمیرم
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش زندگی ادامه داره
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش زندگی ادامه داره
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش من هستم
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش تو اینجایی
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش تو همونی که
با من باش
بابک جهانبخش
بابک جهانبخش پریزاد
با من باش
بابک جهانبخش