کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Khashayar Etemadi - بیاموزیک

خانه خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی تو محکومی به برگشتن
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی باید به تو برگردم
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی یادته
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی عاشقی هرکی هرکی شد
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی خدا تورو ببخشه
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی لیلا
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی خاتون
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی دلشوره
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی
خشایار اعتمادی دیر به فکر افتادی
تو محکومی به برگشتن
خشایار اعتمادی