کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Mani Rahnama - بیاموزیک

خانه مانی رهنما
مانی رهنما گله ای نیست
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما چشماتو ببند
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما ساده بودی ای دل
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما سپیدار
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما فکرشم نکرده بودم
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما آتش دریا
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما بت ناشناس
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما گل پر پر
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما همسنگر
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما و فریدون آسرایی روزای روشن
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما یا محمد
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما با خودم میرقصم
گله ای نیست
مانی رهنما
تموم شد ترانه مانی رهنما
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما مرسدس
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما من و تو
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما کجا به خنده میرسیم
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما فصل پرواز
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما دلواپس تو نیستم
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما بغض
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما آخرین غزل
گله ای نیست
مانی رهنما
مانی رهنما افسانه دل
گله ای نیست
مانی رهنما