کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Mehran Atash - بیاموزیک

خانه مهران آتش
مهران آتش به خوابم بیا
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش من بی تو
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش نم نم بارون
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش خدا
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش من عاشقت شدم
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش عشق ممنوع
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش هوای چشمات
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش کی مثل تو
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش آرزوی محال
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش گلوله
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش من بی تو یه دیوونم
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش کنار تو
به خوابم بیا
مهران آتش
مهران آتش نرو
به خوابم بیا
مهران آتش