کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Milad Derakhshani - بیاموزیک

خانه میلاد درخشانی
میلاد درخشانی با تو اما
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی با تو اما
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی اکنون کجایی (گیتار ورژن)
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی سر دیوانه (بی کلام)
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی خلوت شب
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی تو مرو
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی مبهم دور
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی مبهم دور
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی غم
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی غم (ورژن جدید)
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی قصه
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی اکنون کجایی
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی تو خداوند منی
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی داغ ترین تشنگی
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی نمی تابی
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی بی وقفه
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی دیوار به دیوار
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی تریو بم کمان تار هارمونیکا
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی ببند چشمت را
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی It's Blue Here
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی دیوار
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی چرا نگرید چشم
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی داغ ترین تشنگی
با تو اما
میلاد درخشانی
میلاد درخشانی حرف بزن
با تو اما
میلاد درخشانی