کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Nadim - بیاموزیک

خانه ندیم
ندیم شهرزاد قصه
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم کاشکی میموندی
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم کاشکی میموندی
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم داری میری
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم داری میری
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم جدیدا
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم تقصیر
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم عشق اینه
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم حال غریب
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم میشکنه دلم
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم چه سخته
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم نام و نشون
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم تنهایی
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم عاشقم کن
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم به همه بگو
شهرزاد قصه
ندیم
نديم تنهام نزار
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم به من عادت کن
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم چشمای من
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم فدا کردی
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم کنارتم
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم جذابی
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم برس به زندگیت
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم بهم حق بده
شهرزاد قصه
ندیم
ندیم کی باعثش شده
شهرزاد قصه
ندیم