کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Omid Ameri - بیاموزیک

خانه امید آمری
امید آمری دلِ دُردانه پَسَند
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری و ایرج خواجه امیری تورو دوست دارم
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری منو ببخش
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری آخر خط
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری غرور
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری رفت
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری دیوانه منم
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری عشق یکی دو روزه نبودی
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری آدم مرده
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری خواب
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری انکار
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری دل من (ورژن جدید)
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری عشق یکباره
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری چالش
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری ایست قلبی
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری برگرد
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری این عشقه
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری دلم تنگه
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری حس خوب
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری زندگی
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری دل من چی داره
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری به نام اون توایی
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری
امید آمری مهربونم
دلِ دُردانه پَسَند
امید آمری