کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Sirvan Khosravi - بیاموزیک

خانه سیروان خسروی
سیروان خسروی اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی آلبوم مونولوگ (اجرای زنده)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی جزر
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی بن بست (اجرای زنده)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی مونولوگ
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی حباب
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی حباب
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی بارون پاییزی (اجرای زنده)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی تنها نذار (ریمیکس)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی این حس نابه
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی امروز می خوام بهت بگم
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی امروز می خوام بهت بگم
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی تنها نزار (اجرای زنده)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی درست نمیشم
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی خاطرات تو (اجرای زنده)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی خیلی روزا گذشت
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی اینجا جای موندن نیست
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی نمیرم عقب
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی قاب عکس خالی
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی خوشحالم
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی یه روزی میای
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی کجایی تو (Live)
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی بدون تو
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی
سیروان خسروی سوژه هات تکراریه
اینجا جای موندن نیست (اجرای زنده)
سیروان خسروی