کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Sohrab Pakzad - بیاموزیک

خانه سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد آشتی
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد خیالت جمع
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد امضا
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد میگیرم دست تورو
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد میگیرم دست تو رو
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد فوق العاده
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد بمبه
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد خیالت جمع
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد یادش رفت
آشتی
سهراب پاکزاد
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد ماشین سواری (ورزن پیانو)
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد عشق یدونه
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد عشقم یه کاری کن
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد درارو وا میذارم
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد بارون
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد زیر بارون
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد عشقم یه کاری کن
آشتی
سهراب پاکزاد
سهراب پاکزاد مرد نبودی
آشتی
سهراب پاکزاد